قبل از جراحی زیبایی پرتز سینه چه آزمایشاتی باید انجام دهیم؟

آزمایشاتی که قبل از جراحی پروتز سینه  درخواست می شوند عبارتند از:

CBC PT-PTT HBsAg
FBS BT-CT HCVAb
BUN   HIVTEST
    Creat

در صورت داشتن بیماری های زمینه ای ، ممکن بر حسب مورد، آزمایشات تکمیلی درخواست می گردد. (مانند آزمایشات تیروئید یا تست های کبدی)

جهت بررسی بافت پستان ، معمولا سونوگرافی پستان و نواحی زیر بغل درخواست می شود.

علاوه بر آن در افراد بالای 35 سال ماموگرافی قبل از عمل درخواست می شود.

در افرادی که ریسک فاکتور قابل توجه دارند، (مانند سابقه سرطان پستان در بستگاه درجه یک) ماموگرافی در هر سنی که بیمار باشد درخواست می شود.