در مواقعی که  تزریق بوتاکس( توکسین بوتولینوم) در ناحیه گوشه خارجی چشم به منظور اصلاح چین های پنجه کلاغی بطور مکرر انجام شود، ممکن است سندرم چشم خشک یا گزروفتالمی ایجاد شود.

علائم اولیه سندوم چشم خشک (گزروفتالمی xeropth )

1)    تحریک خفیف چشم
2)    احساس جسم خارجی
3)    ریزش اشک
می باشد.
در صورت ادامه تزریق بوتاکس علائم فوق ممکن است تشدید شوند.این حالت ممکن است در اثر فلج عضله orbicularis oculi  ایجاد شود که باعث کاهش توان و قدرت    یا انتشار مستقیم توکسین بوتولینوم  (بوتاکس)  به غدد اشکی می شود و تولید اشک را مختل می کند.

بوتاکس و سندروم چشم خشک

بوتاکس|سندروم چشم خشک

بوتاکس وعدم وجود اثر درمانی (hack of treatment effect)

یکی از عوارض نادر ناشی از تزریق بوتاکس (توکسین بوتوکینوم) ایجاد آنتی بادی هایی است که می تواند باعث بی اثر شدن بوتاکس شود. (احتمال ایجاد این عارضه کمتر از 1% است )
در فرم اوریژینال، توکسین بوتولینوم به صورت یک کمپلس می باشد که شامل نوروتوکسین و پروتئین های فرعی یا (جانبی)
است. پروتئین های فرعی در توکسییتی از راه دهانی توکسین بوتولینوم نقش داشته و مانع از تجزیه آن توسط اسید معده شده و باعث عبور از دیواره اپی تلیال روده شده و در نتیجه وارد جریان خون سیستمیک می شوند. اما برای اثرات درمانی بوتاکس تزریق شده مورد نیاز نمی باشد.
از نظر تئوری بار پروتئینی افزایش یافته، پروتیئن های کمپلکسی به تنهایی می تواند پاسخ آنتی بادی بیشتر از نوروتوکسین ( پروتئین 150 کیلو دالتون ) ایجاد کنه. این آنتی بادی های خنثی کننده ممکن است باعث شکست اثر درمانی نسبی یا کامل شوند.
در پزشکی زیبایی در مقایسه با حیطه درمانی، از دوزهای بسیار پایین تر فراورده های توکسین بوتولینوم استفاده می شود. اما امروز بیمارانی زیبایی، درمانهای زیبایی را در سنین جوانتر شروع کرده و معمولا با اندیکاسیونهای متعدد درمان می شوند که این مساله باعث افزایش تعداد دفعات و دوز مورد استفاده توکسین بوتولینوم در طول زندگی می گردد.
اگر چه موارد گزارش شده در رابطه با شکست درمانی ناشی از ایجاد آنتی بادی های خنثی کننده بعد از تزریق توکسین بوتولینوم حاوی پروتئین های کمپلکس نادر است، ولی تعداد آن رو به افزایش می باشد.
میزان محتوای پروتئین نوروتوکسین، فراورده های توکسین بوتولینوم که مورد تایید FDA (سازمان غذا و دارو آمریکا) هستند، متفاوت می باشد. (در برند xeomin  کمتر از برند botox و در برند botox کمتر از از برند  dysport می باشد).
 در حال حاضر بیشتر متخصصین توصیه می کنند که حداقل 3 ماه بین دفعات تزریق بوتاکس فاصله داده شود و از تزریق دوزهای تقویتی در بین آن خود داری شود.

دکتر فرامرز صفایی پیروز | بورد تخصصی جراحی عمومی ( پلاستیک - ترمیمی )

به اشتراک بگذارید :