پروتز-سینه

جابجا شدن پروتز بعد از عمل پروتز سینه

جابجا شدن پروتز ناشی از بافت ضعیف و درخواست برای پروتز بزرگ و یا آزاد کردن بافت بیش از حد می باشد. این مشکل با جراحی دوباره حل خواهد شد.

چین خوردگی پروتز سینه

در این ویدئو آقای دکتر صفایی خلاصه ای درباره ی حس چین خوردگی سینه و رفع آن توضیح خواهد داد.

انواع جنس پروتز از لحاظ جنس

از نظر جنس پروتز ها به 2 دسته 1، آب نمکی (یا سالین) 2، ژلی (یا سیلیکونی) تقسیم می شوند. انتخاب جنس پروتز بر اساس آناتومی بیمار و تمایل شخصی وی انجام می شود و در جلسه مشاوره قبل از عمل در مورد مزایا و معایب هر کدام به بیمار توضیح داده می شود.