پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام
عمل پروتز سینە، چندسال دوام میارە،و ایا بعد چند سال نیاز مجدد عمل هست یا نە

پاسخ :

سلام عمر مفيد پروتز سینه توسط شركت هاي توليد كننده ١٠ سال اعلام شده ولي تا وقتي كه كيفيت خودشون را از دست نداده اند نياز به تعويض نداره