عوارض جانبی بوتاکس

عوارض جانبی بوتاکس

از سالهای گذشته تا کنون تعداد افرادی که  درخواست  بوتاکس روی صورت خود دارند، افزایش یافته اند.  تجربه نشان داده است که بوتاکس عوارض جانبی ای در کنار زیبایی که به شما می دهد دارد که البته درصورت تزریق درست ، مقدار زیادی از این عوارض کاسته می شود.

1-بی حرکت ماندن صورت درست همانند یک ربات از عوارض جانبی بوتاکس است که درصورت زیاد از حد بودن دوز بوتاکس اتفاق می افتد.

2-از دیگر عوارض جانبی بوتاکس ابروهای قوسی غیر طبیعی رو به بالا  است که همیشه نگاه متعجبانه را به صورتتان میدهد و ممکن است  چین و چروک های غیر طبیعی  در اطراف ابروها بوجود آید .همه اینها زمانی رخ می دهد که تزریق بوتاکس درست انجام نشود

3- افتادگی پلک یکی دیگر از عوارض جانبی بوتاکس

 این عارضه نیر بسیار رایج است وقتی ابرو پژمرده میشود پلک احساس سنگینی میکند اگر چه افتادگی پلک عوارض بوتاکس است که به طور موقت روی می دهد  اما احساس ترس را درکسی که بوتاکس کرده بوجود می آورد.

4-پیشانی سنگین بدلیل عوارض جانبی تزریق بوتاکس است

 اگر دوز بوتاکس بیش از حد باشد مخصوصا در قسمت عضله احساس میشود که پیشانی سنگین شده است و چهره شما عبوس و ا فسرده دیده میشود.

پیشانی سنگین بدلیل عوارض جانبی بوتاکس است

5- مسمومیت غذایی حاد دیگر عوارض جانبی بوتاکس

 این  وضعیت میتواند از چند ساعت تا چند هفته بعداز تزریق ادامه داشته باشد  اززمانیکه سم بوتاکس  اثر میکند قدرت، دوبینی،  تاری دید، ازدست دادن صدا، کنترل مثانه ضعیف میشود و عوارض دیگر دارد

6-از عوارض بوتاکس به سوزن سوزن شدن و یا کبودی در محل تزریق می توان اشاره کرد.

7- فلج شدن صورت، عوارض بوتاکس

بوتاکس بطور موقتی  عضلات صورت را فلج میکند.که این خود از عوارض بوتاکس می باشد.

8- سایر عوارض بوتاکس مثل سردرد، درد صورت، سرخی صورت، حالت تهوع