لیزر لیپولیز شکم و پهلو

نمونه تصاویر لیزر لیپولیز شکم و پهلو، لیزرلیپولیز پهلو وسینه و لیزرلیپولیزشکم که توسط آقای دکتر صفایی پیروز انجام شده است در اینجا در دسترس می باشد.    
 در هنگام استفاده از لیزرلیپولیز برای جمع شدن شکم و پهلو به دلیل حرارت دستگاه ممکن است پوست دچار سوختگی شود.  دستگاه لیزربه دلیل کند بودن در خردکردن سلول های چربی، امروزه بیشتر از لیزرلیپولیز در مناطقی از بدن  مخصوصا در ناحیه شکم و پهلو استفاده می کنیم که حجم چربی در آن مناطق حداکثر 200 گرم باشد و بیشتر هدف مان سفت کردن پوست مخصوصا درناحیه  شکم و پهلو می باشد. معمولا افرادی که کاهش وزن زیادی داشته اند دچارشل شدگی و افتادگی پوست در ناحیه بازو و شکم و پهلو می شوند که لیزر لیپولیزشکم و پهلو همچنین لیزر لیپولیز بازو برای این ناحیه ها توصیه میشود اخیرا دانشمندان کانادایی طی تحقیقی که از سال ۲۰۱۲شروع و تا ۲۰۱۶ ادامه داشت به این نتیجه دست یافتند که که لیزر لیپولیز برای کوچک کردن توده بازو و شکم و پهلو مناسب است.