باز شدن زخم بعد از عمل پروتز سینه این عمل در افرادی که دارای جراحی سینه و همچنین تحت رادیوتراپی بودند بیشتر دیده می شود و همچنین در افرادی که برای اولین بار است جراحی سینه انجام میکنند به ندرت دیده میشود.

باز شدن جای برش عمل و زخم یکی از عوارضی است که تقریبا پس همه‌ی عمل‌های جراحی ممکن است اتفاق بیوفتد. در افرادی که جراحی پروتز سینه انجام داده اند،این عمل در افرادی که تحت رادیوتراپی بودند بیشتر دیده می شود و همچنین در افرادی که برای اولین بار است جراحی سینه انجام میکنند به ندرت دیده میشود. برای درمان این عارضه کافیست به پزشک خود مراجعه کرده و پس از ارزیابی در صورت خونریزی داخلی لازم است خون داخل سینه تخلیه شود و دوباره خط عمل سینه دوخته شود.