احتمال آمبولی ریه در عمل ابدومینوپلاستی خون لخته شده در قسمت های مختلف بدن مانند پا، وارد جریان خون شده و در بدن به گردش در می آید. این لخته به ریه یا گاها به مغز می رسد و آمبولی را ایجاد میکند.

پس از جراحی ابدومینوپلاستی امکان دارد که خون لخته شده در قسمت های مختلف بدن مانند پا، وارد جریان خون شده و در بدن به گردش در می آید. این لخته به ریه یا گاها به مغز می رسد  و آمبولی را ایجاد میکند. برای از بین بردن این عارض باید از رقیق کنند‌های خون استفاده کرد و همچنین از وجود خون مردگی ها زودتر مطلع شد.