افتادگی پلک بعد از تزریق بوتاکس در پیشانی یکی از عوارض تزریق بوتاکس در پیشانی افتادگی پلک است که بسیار کم پیش می آید و نیاز به درمان خاصی ندارد و تا چند هفته بهبود میابد.

افتادگی ابرو-اثرات فارماکوژیک ناخواسته موضعی ناشی از تزریق بوتاکس

افتادگی ابرو و شکل ناخوشایند ابرو مربوط به فلج عضله فروتالیس در اثر تزریق توکسین بوتولینوم (بوتاکس) می باشد عضله فرونتالی به بوتاکس بسار حساس بوده و بایستی تزریق بوتاکس به این ناحیه با دقت و بطور محافظه کارانه انجام شود.
قبل از هرگونه تزریق بایستی از بیمار خواست تا حد ممکن ابروهایش را بالا ببرد و پزشک تزریق کننده بایستی  به میزان بالا رفتن قسمت داخلی – مرکزی و خارجی ابرو و شکل قوس آن توجه کند.

دوبینی (diplopia)

در درمان چین های پنجه کلاغی (crows – feet) با تزریق بوتاکس ممکن است عضلات خارجی چشمی (extraocular)
تحت تاثیر قرار گرفته و منجر به دو بینی شود.

فلج عضلات خارجی چشمی میتواند در اثر:

1) تکنیک نادرست تزریق
2) انتشار بوتاکس از طریق سپتوم اوربیت
3) تزریق حجم زیاد بوتاکس رقیق شده
ایجاد شود.


در صورت ایجاد دو بینی، بایستی بیمار هر چه سریعتر به متخصص چشم ارجاع داده شود تا اقدامات صحیح برای وی انجام شو.