داگرز یا گوش سگ بعد از عمل ابدومینوپلاستی باقی ماندن قسمت های چربی در محل برش را داگرز می گویند، این عارضه اکثرا در حین جراحی برطرف میشود و یا با گذشت زمان جذب می شود. اما در بعضی شرایط اندک نیاز به جراحی و ساکشن دوباره دارد.

باقی ماندن قسمت های چربی در محل برش جراحی ابدومینوپلاستی را داگرز می گویند، این عارضه اکثرا در حین جراحی برطرف میشود و یا با گذشت زمان جذب می شود. اما در بعضی شرایط اندک نیاز به جراحی و ساکشن دوباره دارد. در این عارضه شکم فرد شکلی شبیه به زاویه به خود میگیرد.