پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام اقای دکتر من ژنیکوماستی دارم اما وشش ساله که افسردگی گرفتم هیچ دوستی ندارم و خلاصه گوشه گیر شدم نمیتونم به هیچ کاری مشغول بشم من فقط یه ارزو دارم اونم این که زودتر عمل بشم اما نمیدونم هزینه این عمل حدودا چقدر میشه توروخدا به من بگین دفترچه نیرو های مسلح و کلا بیمه قبول میکنه هزینه هاشو توروخدا جواب منو بدین من بدجوری عمرم هدر رفته با تشکر

پاسخ :

سلام عملهای زیبایی تحت پوشش بیمه نیست مگر در مراکز دانشگاهی عمل کنید