پرسش و پاسخ  

سوال :

با سلام .تزریق چربی یا ژل بعد از جذب باعث افتادگی پوست میشه ؟؟؟

پاسخ :

سلام چون جذب بتدريج اتفاق مي افته معمولا اين حالت پيش نمياد