پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام در خصوص پروتز سینه خطر امبولی وجود دارد؟

پاسخ :

سلام
خیلی خیلی بعید است.