پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام
بهترین زمان عمل پروتز سینه بعد شیردهی کی هست؟

پاسخ :

حداقل شش ماه بعد از قطع شيردهي مي تونيد اقدام كنيد