پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام
من پروتز سینه دارم برای باردوم میخواهم لیت وتعویض پروتز کنم لطفا راهنمایی کنیدکه اینکاراثرات بدی درمن میگذارد؟

پاسخ :

سلام معمولا اثر غير معمولي نداره