پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام
بعد عمل پروتز سینه به طور دائم نباید اشیا سنگین بلند کرد؟یا فقط 6_8هفته اول باید جلوگیری کرد؟

پاسخ :

سلام نه ٦ تا ٨ هفته اول بايد رعايت كنيد تا احتمال جابجايي پروتز سینه نباشه، و بعد بتدريج و باشدت كم مي توانيد فعاليت ها يا ورزشهاي سنگين را نيز انجام دهيد تا به سطح عادي برسيد