پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام
جای بخیه ها بعداز چند مدت محو میشه ؟(اگر نخوایم لیزر کنیم) از چه پمادی باید استفاده کرد؟

پاسخ :

سلام بطور معمول نيازي به ليزر نمي باشد، جاي بخيه لزوما محو نميشه و به صورت يك خط باريك باقي مي مونه، از دوهفته بعد از جراحي مي توانيد از پمادها يا ژلهاي انتي اسكار مانند: سيكالفيت، كنتراكتوبكس، بايو اويل.... استفاده كنيد.