پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام اگه پروتز کیفیت خودش رو از دست بده حتما باید عوض بشه؟

پاسخ :

سلام اگر دچار پارگي خود بخود بشه، بايد تعويض بشه كه احتمال ان در طي ١٠ سال حدود ٥ تا ١٠ درصد گزارش شده است