پرسش و پاسخ  

سوال :

با سلام
در ناحيه اي که تزريق چربي شده علت گلوله گلوله شدن چيه؟ آيا طبيعيه؟

پاسخ :

سلام
بايد مشخص كنيد چه مدت از تزريق گذشته.
يكي از علل گلوله گلوله شدن تزريق چربی غير يكنواخت و يا جذب شدن چربي در بعضي نقاط مي باشد