پرسش و پاسخ  

سوال :

با سلام
بعد از چه مدت میتوان تمرینات ورزشی را دوباره شروع کرد؟
با تشکر

پاسخ :

سلام
٦ تا ٨ هفته بعد از جراحي پروتز سینه مي توانيد فعاليت هاي ورزشي را باشدت كم شروع كنيد