پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام آیا امکان دارد که برای بزرگتر کردن سینه از تزریق چربی استفاده کرد؟

پاسخ :

سلام
با توجه به بالا بودن جذب چربی بخصوص در ناحیه پستانها، تزریق چربی توصیه نمی شود و فقط برای اصلاح عدم هماهنگی در سایز سینه ها بعد از گذاشتن پروتز توصیه می شود.
گاهی در اثر جذب چربی تزریق شده ، توده ایجاد می شود و مشكلات تشخیصی از نظر بررسی ماهیت توده بوجود می اورد.
بهترین روش در حال حاضر جراحی پروتز سینه می باشد.