پرسش و پاسخ  

سوال :

چقدر احتمال داره جراحی پروتز سیته در شیردهی اختلال ایجادکنه؟

پاسخ :

سلام اگر جراحی پروتز سینه با برش زیر سینه انجام شود تداخلی با شیردهی نخواهد داشت.