پرسش و پاسخ  

سوال :

سلام خسته نباشید-خانمی 40 ساله هستم.آیا گذاشتن پروتز موجب افزایش ریسک سرطان پستان نمی شود؟

پاسخ :

سلام
گذاشتن پروتز سینه باعث افزایش ریسك سرطان سینه نمی شود