پروتز-باسن

فرآیند جراحی پروتز باسن چگونه است؟

پروتز باسن عمل جراحی است که با هدف اصلاح ظاهری و ناهنجاری‌های مادرزادی باسن‌ انجام می‌شود، با این حال انگیزه ی افراد برای انجام این عمل جراحی متفاوت است.