پرتز-سینه

آیا قبل از جراحی زیبایی سینه باید فرد مورد ارزیابی و مشاوره با پزشک قرار بگیرد؟

بهبود شکل و تناسب اندام شما بوسیله روش های مختلف جراحی پلاستیک، باعث افزایش اعتماد به نفس شما شده و باعث تغییر در نگرش دیگران نسبت به شما می شود.همه ساله تعداد زیادی از زنان در سرتاسر دنیا ، عمل جراحی پروتز سینه را انجام می دهند و در واقع جراحی پروتز سینه شایع ترین عمل جراحی زیبایی بر روی پستانها می باشد