مینی-ابدومینوپلاستی

تفاوتهای مینی ابدومینوپلاستی با ابدومینوپلاستی چیست؟

یکی از روش های لاغری شکم،جراحی شکم است ، ابدومینوپلاستی یا جراحی شکم روش های مختلفی با توجه به حجم چربی های شکم دارد و مینی آبدومینوپلاستی یکی از روش های جراحی شکم است.