عوارض-بوتاکس

ایجاد حساسیت بر اثر تزریق بوتاکس غیر استاندارد

دکتر فرامرز صفایی پیروز در زمینه حساسیت های ایجادشده براساس تزریق بوتاکس های غیر استاندارد توضیح می دهند. این ویدیو از سری ویدیو های آنلاین سلامت می باشد.