بوتاکس-و-شیردهی

در مورد بوتاکس و بارداری چه می دانید؟ | عوارض بوتاکس در دوران بارداری و شیردهی

در زمینه ی بوتاکس و بارداری اطلاعات زیادی درباره عوارض بوتاکس در بارداری در دست نیست چرا که قطعیت عوارض بوتاکس در بارداری نیازمند تحقیق و آزمایشات محققان بر روی زنان باردار است،