بزرگی-سینه-در-آقایان

بزرگی سینه در مردان، یک عارضه ناشی از نامتعادلی هورمون ها در مردان است. بزرگی سینه در مردان با عمل ژنیکوماستی در مان می‌شود.

ژنیکوماستی چیست؟ (بزرگی سینه در آقایان)

ژنیکوماستی به بزرگی پستان در آقایان گفته می شود که ممکن است دردناک بوده و اغلب نامتقارن یا یکطرفه باشد. فیزیولوژی آن پیچیده بوده و علت آن مادرزادی یا اکتسابی می باشد.