بوتاکس و درمان ضعف گردن

بوتاکس و درمان ضعف گردن چیست؟

از تزریق توکسین بوتولینوم (بوتاکس) برای بهبود باندهای عضله پلاتیسما، چین های حلقه ای ناحیه گردن استفاده میشود.به خاطر وسعت فیبرهای عضله پلاتیسما ممکن است دوزهای 50 واحد یا بیشتر از بوتاکس مورد نیاز باشد.
انتشار
بوتاکس ممکن است به ندرت عضلات عمقی تر را درگیر کرده و منجر به اختلال بلع و اختلال عملکرد تارهای صوتی شود.
وقتی این عوارض ایجاد می شوند، درمانی برای آنها وجود ندارد و بیمار بایستی صبر کند تا عملکرد عصبی به حالت اول برگردد.

تزریق دقیق به خود باندهای پلاتیسما، به منظور جلوگیری از تزریق نا خواسته به عضلات عمیق تر، در پیشگیری از این عوارض کمک خواهد کرد.
همچنین در بیمارانی که تزریق در باندهای سمت خارجی پلاتیسما صورت گرفته باشد، ممکن است احساس ضعف در بلند کردن سر از حالت خوابیده را تجربه کنند . این حالت در نتیجه ضعف عضلات استرنوکلوئیدوماستونید مجاور قسمت های خارجی پلاتیسما، در اثر تزریق مستقیم یا انتشار بوتاکس ایجاد می شود.
این عارضه بیشتر در خانمهای با گردن کشیده و باریک بیشتر دیده میشود.
برای پیشگیری از این عوارض بایستی از پایین ترین دوز موثر بوتاکس استفاده کرد و نیز تزریق بطور دقیق در داخل پلاتیسما انجام گردد.

 

دکتر فرامرز صفایی پیروز | فوق تخصص جراحی زیبایی