بررسی علت وقوع ژنیکوماستی(قسمت اول)

بررسی علت وقوع ژنیکوماستی

 

-ژنیکوماستی به رشد بیش از حد بافت در پستان، درآقایان گفته می شود.

-ژنیکوماستی شایعترین حالتی است که پستان آقایان را درگیر می کند و بطور طبیعی در 65% نوجوانان پسر دیده می شود.

-تظاهرات ژنیکوماستی ممکن است از یک توده فیبروتیک کوچک در ناحیه ی زیر هاله پستان تا بزرگی شدید پستانها که ازپستان زنان طبیعی غیر قابل افتراق است، متغییر باشد.

در مجموع بزرگی پستانها در آقایان یک بافت خوش خیم می باشد اما در موارد زیر

1)بزرگی نامتقارن پستانها

2) وجود توده مشخص

3)علائم درد و حساسیت در پستانها

بایستی احتمال بدخیمی را در نظر داشت و آن با بررسی های تکمیلی رد نمود.

سرطان پستان در آقایان نادر بوده و 1% کل موارد سرطان پستان در آقایان دیده می شود.(بویژه در سندرم کلاین فلتر ارتباط  بین ژنیکوماستی و سرطان پستان در آقایان گزارش شده است.)

بزرگی پستان در آقایان

براساس علت، ژنیکوماستی را می توان به 4 گروه تقسیم کرد

1) ایدئوپاتیک (بدون علت مشخص) که شایعترین حالت بوده و 25% موارد را شامل می شود.

2) فیزیولوژیک

3) پاتولوژیک

4) فارماکولوژیک (دارویی)

 

علل فیزولوژیک ژنیکوماستی چیست

1) نوزادی : که دراثر استروژنهای مادر ایجاد می شود.

2) بلوغ: دراثر افزایش نسبت استرادیول به تستوسترون ایجاد می شود.

3) پیری: دراثر تبدیل محیطی تستوسترون به استروژن بوسیله آروماتازها ایجاد می شود.

 

ژنیکوماستی

علل پاتولوژیک ژنیکوماستی چیست

1) سیروز کبدی

2) نارسایی کلیه

3) تومورهای بیضه - هیپوفیز- کورتکس آدرنال

4) هیپوگنادیسم (کم کاری غدد جنسی)

5) پرکاری تیروئید

6) هیپرپلازی غدد فوق کلیه

7) کارسنیوم برونکوژنیک

 

علل دارویی (فارماکولوژیک) ژنیکوماستی چیست

1) استروژن ها

2) گنادوتروپین ها

3) آندروژنها

4) آنتی آ اندروژنها

5) داروهای شیمی درمانی

6) بلوک کننده های کانال کلسیمی

7) مهار کننده های آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین

8) دیجیتالها

9) عوامل سیستم عصبی مرکزی

10) داروهای ضد سل

11) مواد مخدر

 

 

دکتر فرامرز صفایی پیروز | متخصص جراحی زیبایی