معاینه فیزیکی قبل از عمل جراحی پروتز سینه

معاینه فیزیکی قبل از عمل جراحی پروتز سینه

معاینه فیزیکی شامل اندازه گیری قد، وزن و سایز سوتین فرد می باشد. دفورمیتی های دیواره قفسه سینه و ستون فقرات باید مشخص شود.

وجود عدم تقارن در:

1.سایز

2.شکل

3.محل قرارگرفتن نوک سینه

4.وضعیت شانه ها

5.وجود پری بافت پستان در ناحیه زیربغل

از نکات کلیدی است که باید به بیمار یادآور شود و در پرونده وی ثبت شود.

معاینه پستان از نظر وجود توده های احتمالی در بافت پستان و یا وجود غدد لففاوی در ناحیخ زیر بغل باید انجام شود. به کیفیت بافت و پوست پستان باید توجه شود.

سیستم های ارزیابی متعددی وجود دارد که به جراح در معاینه قبل از عمل کمک می کند.

 

بعد از معاینه پرتزسینه اندازه های زیر :

1. قطر پستان
2.فاصله فرورفتگی فوقانی جناق سینه تا نوک پستان

3. فاصله نوک پستان تا چین زیر پستان

4. فاصله دو پستان

5. Skin Pinch پل فوقانی پستان

6. Anterior Pull Skin Strech Test (که پوست از ناحیه هاله به سمت جلو کشده و اندازه گیری می شود)

در پرونده بیمار ثبت می شود.

 

دکتر فرامرز صفایی پیروز | بورد تخصصی جراحی عمومی ( پلاستیک - ترمیمی )