وزن کردن خود

پيشرفت مداوم و پشتكار يكي از بزرگ ترين انگيزه هاي زندگي است. اين نكته قابل درك است كه ما مي خواهيم پيشرفت مان را به سمت هدف بر پايه ي مبناي مشخصي بسنجيم.در تلاشهايمان براي كاهش وزن بسياري از ما مشتاق هستيم وزن ثابتي داشته باشيم و با وزن كردن هاي منظم و مداوم نوسانات وزن مان را در كنترل داشته باشيم. اين كنترل ممكن است هفتگي يا روزانه باشد.

قطعا وزن كردن روزانه مي تواند مؤثر باشد اگر كه بنا به دلايل درستي باشد مانند پيگيري تغييرات روزانه در وزن كه حداقل اساسا به شما كمك مي كنند كه تمايلات خود را ترسيم كرده و بتوانيد رفتارها يا عادتهاي خوردن تان را شكل داده و مي تواند شما را از برنامه ي غذائي و ميزان فعاليت بدني آگاه كند.هر چند با اين رويكرد، اطمينان از اينكه شما تمام عوامل مؤثر در نوسان و تغيير وزن تان را در نظر گرفته ايد حائز اهميت است، در غير اين صورت اين پروسه بي معني و به نوعي عصبي كننده است.

 

اين در حالي است كه وزن كردن منظم بنا به دلايلي به ندرت توسط متخصصان سلامت و زيبائي اندام توصيه مي شود، از متغير بودن  وزن مان گرفته تا اين واقعيت كه عضله دار كردن بدن، ما را از نظر وزني سنگين تر مي كند، البته ما با علم به اين مسئله باز هم خودمان را مرتبا وزن مي كنيم، اين عمل ذاتي است.شما براي اطمينان از سلامتي تان مرتبا خود را وزن مي كنيد، اما بهتر است اين نكته را در نظر داشته باشيد كه وزن شما در طول روز مرتبا در حال تغيير و نوسان است، اين تغيير ممكن است مواقعي به اندازه ي چند كيلو باشد. اين موضوع مي تواند به شدت افراد را دلسرد كند، حتي افرادي كه خوش بين تر هستند نيز از اين موضوع در امان نخواهند بود.