این شیرین كننده ها را جایگزین شكر كنید.

امروزه مصرف شكر به طور گسترده نقش مهمي در بروز بيماري ها و عارضه هاي همه گيري در سطح جهان دارد، بيماريهاي از قبيل ديابت، چاقي، عارضه هاي قلبي و بيماريهائي كه در اثر داشتن سبك زندگي ناسالم ايجاد مي شوند.

 

 

شكر چيز خوبي براي شما نيست، اگرچه كه سوخت با ارزشي براي سلول ها ي ما مي باشد، و اگر اغلب مواقع و به شكل نادرستي مصرف شود، مي تواند يك سم براي ما باشد. بر اساس گفته هاي روانشناس و متخصص تغذيه ي مشهور، پاتريك هالفورد, بسياري از افراد نسبت به نظرات متعددي كه متخصصان درباره ي سالم زندگي كردن ارائه مي دهند، گيج شده اند و نمي دانند كداميك را دنبال كنند. او مي گويد بعضي از غذاها، به عنوان مثال، قندهاي سالم تري دارند و در واقع بهتر از غذاهاي فاقد قند هستند. مديريت ميل به مصرف شيريني با در نظر گرفتن اين موضوع دشوار خواهد بود، اينجاست كه جايگزين هاي شكر براي افراد باهوش وارد عمل مي شوند. هالفوند توصيه مي كند به همان اندازه كه از مصرف شكر سفيد و ساكاروز اجتناب مي كنيد بايد از مصرف هر ماده اي كه حاوي فروكتوز خالص است نيز دوري كنيد، كه اين قند معمولا در آب ميوه هاي تازه، نوشيدني هاي كربن دار شده و بسياري از غذاهاي فرآوري شده و آماده، وجود دارد.

نكته ي حائز اهميت طبق گفته هاي هالفوند اين است كه به طور كلي شيريني كمتري مصرف كنيد و شيريني مورد نياز بدن خود را از غذاهائي كه مي خوريد تأمين كنيد. شما مي توانيد ميل به شيريني را در وجودتان به تدريج با كاهش ميزان شيريني در غذاها و نوشيدني هائي كه مصرف مي كنيد، كاملا از بين ببريد. همچنين با تركيب پروتئين و كربوهيدرات در غذاها مي توان سرعت توليد قند را كاهش داد و ميزان گلايسميك(Glycemic Load) را در غذاها كم كرد. علاوه بر اين او مي افزايد: "استفاده از جايگزين مناسب به جاي شكر از قبيل "زايليتول" كه نوعي الكل طبيعي شيرين است و ميزان GL در آن فقط ٨ است، را پيشنهاد مي دهد. با مصرف آن مي توانيد ميل به شيريني در خود را بدون مصرف زياد شكر و مضرات ناشي از مصرف آن، برآورده كنيد.