اثر سیکل قاعدگی بر عمل آبدومینوپلاستی

آیا می دانید اثر سیکل قاعدگی بر عمل آبدومینوپلاستی چیست؟

عمل آبدومینوپلاستی

در مقالات شواهدی دال بر اینکه در بیمارانی که تحت عمل آبدومینوپلاستی قرار می گیرند، ریسک خونریزی بیشتر و در حین و بعد از عمل در ارتباط با فازهای مختلف سیکل قاعدگی وجود داشته باشد، مشاهده نشده است.

Findikcioqlu و همکاران (4مورد آبدومینوپلاستی را در بیماران زن گزارش کردند، آنها میزان خونریزی حین و بعد از عمل (تا 48 ساعت بعد از عمل) را اندازه گیری کردند.بیماران به سه گروه تقسیم شدند:

1.آنهایی که در فاز اطراف تخمک گذاری بودند(روز 8 تا 20 درکسانی که سیکل 28 روزه دارند.)

2.آنهایی که در فاز اطراف قاعدگی بودند.(روز 0تا 7 و 21 تا 28)

3.فاز یائسگی

سیکل قاعدگی

پریود بودن در زمان عمل جراحی

افزایش قابل توجهی در میزان خونریزی این 3 گروه مشاهده نگردید و بنابراین نتیجه گیری کردند که تغییرات سیکل قاعدگی تاثیری بر روی نواحی که به هورمونهای جنسی حساس نمی باشند(مانندشکم) ندارد.برخلاف نتایج بدست آمده در مطالعاتی که بر روی بافت پستان و مخاط بینی صورت گرفته است، اعمال جراحی شکمی بطور مستقیم تحت تاثیر سیکل قاعدگی قرار نمی گیرند.

مطالعه توسط Findikcioglu و همکاران قویاً مطرح کننده این نکته است که سیکل قاعدگی اثری در خونریزی حین و بعد از عمل دربیماران آبدومینوپلاستی ندارد.هرچنداین مطالعه در تعداد کمی از بیماران انجام شده است و اطلاعات می بایست با مطالعات بیشتر و سایر نواحی آناتومیک که به هورمونهای جنسی حساس نیستند تطابق داده شود. بطور مرسوم بعضی از جراحان از انجام جراحی در دوران قاعدگی خودداری می کنند، هرچند این مساله شخصی بوده و ممکن است این تصمیم براساس راحتی بیمار و ترجیح جراح گرفته شود.

آبدومینوپلاستی

اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافتها

اثرات سیکل قاعدگی بر روی بعضی بافتها غیر قابل بحث می باشد.مطالعات موجود(و البته محدود) در مورد اثر سیکل قاعدگی بر روی خونریزی حین و بعد از عمل آبدومینوپلاستی ، ارتباط مستقیمی را نشان نداده است. قاعدگی کنتراندیکایسیونی برای جراحی نمی باشدو نبایستی بیماران را بر اساس سیکل قاعدگی از انجام آبدومینوپلاستی دلسرد کرد، در واقع نیازی برای به تعویق انداختن زمان انجام عمل آبدومینوپلاستی در دوران قاعدگی نیست.

هنگامی که این عمل همراه با سایر اعمال جراحی نظیر جراحی زیبایی سینه یا رنیوپلاستی انجام می شود، تنظیم زمان عمل جراحی در ارتباط با سیکل قاعدگی مدنظر قرار گیردتا از عوارض احتمالی دردسرساز جلوگیری شود.

برای رسیدن به نتایج دقیق تر، لازم است مطالعات بیشتری در سایر نواحی بدن که به هورمون های جنسی حساس نیستند، انجام گیرد.

دکتر فرامرز صفایی پیروز | بورد تخصصی جراحی عمومی ( پلاستیک - ترمیمی ) 


© 1399 تمامی حقوق این سایت متعلق به دکتر فرامرز صفائی پیروز می‌باشد.

طراحی و بهینه سازی سایت، آنلاین سلامت